Bekämpning av örtogräs höst och vår i rödsvingel

Ett försök viste att Express verkar kunna bekämpa örtogräs på hösten i rödsvingel utan att skada grödan. Två försök med bekämpning av örtogräs på våren viste att Ariane FG eventuellt i kombination med Primus hade bra effekt mot baldersbrå och annat örtogräs.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down