Bekämpning av örtogräs i ängssvingel.

Två försök visar att behandling med Express på hösten gav statistiskt signifikanta skördeminskningar i ängssvingel. Behandlingar med Primus, Ariane FG eller blandningar av dessa två medel gav merskördar och tillfredsställande bekämpningseffekt.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down