Bekämpning av örtogräs i hundäxing.

Två försök visar att många olika herbicider kan ge en bra effekt mot örtogräs i hundäxing. I ett av försöken fick man en statistisk signifikant merskörd för ogräsreglering i fem av sju försöksled.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down