Bekämpning av örtogräs i lin 2002

Plan L5-830. Slutsats: Välj preparat och dos efter de dominerande ogräsarterna. Spruta när linet är 5-8 cm högt.
chevron-down