Bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs

8 försök i 3 försöksserier viste att en rad olika medel och medelkombinationer gav en bra bekämpning av örtogräs i vårstråsäd med insådd av engelskt rajgräs.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down