Bekämpning av rapsbaggar i våroljeväxter 2003.

De första problemen med pyretroidresistenta rapsbaggar upptäcktes i Östergötland för fyra år sedan. Resistens har nu även konstaterats i Västergötland, liksom lokalt i östra Svealand. Även i södra Sverige finns tecken på att resistensen börjar breda ut sig. Trots att Mavrik också är en pyretroid har den tidigare fungerat bra mot rapsbaggar som är resistenta mot övriga pyretroider. I år konstaterades emellertid begynnande resistens mot Mavrik på vissa håll i Östergötland. Det är därför viktigt att växla mellan olika preparatgrupper så mycket som möjligt för att fördröja resistensuppbyggnaden.
chevron-down