Bekämpning av rapsbaggar

Resistensen mot pyretroider är något oljeväxtodlaren i vissa odlingsområden får lära sig att leva med. Behandling med den organiska fosforföreningen Sumithion är nödvändig. Pyretroiden Mavrik har fortsatt att visa goda effekter även inom områden med pyretroidresistens.
chevron-down