Bekämpning av rapsbagge i våroljeväxter

3 försök, 2003, resultatblankett, seriesammanställning.
chevron-down