Bekämpning av renkavle i hundäxing.

Ett försök visar att Primera Super hade bra effekt mot renkavle i hundäxing och gav statistisk signifikanta merskördar. Hundäxingen skadades dock allvarligt av herbiciden så flera försök behövs.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down