Bekämpning av rost och bladfläcksjukdomar i engelskt rajgräs

Två försök i engelskt rajgräs med betydande angrepp av bladfläcksjukdomar eller rost viste att svampbekämpning gav signifikanta merskördar. 1,0 l/ha Amistar Pro gav den högsta merskörden.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down