Bekämpning av rost och gräsogräs på hösten i ängsgröe

8 försök i två försöksserier med bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs viste att det mycket sällan är lönsamt att bekämpa rost i ängsgröe på hösten. Ingen ogräsbekämpning gav en merskörd som kunde betala kostnaderna.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down