Bekämpning av sjukdomar och skadegörare i hundäxing

8 försök i två försöksserier visade att svampbekämpning i hundäxing endast gav en liten merskörd som inte var statistisk signifikant. Bekämpning av skadegörare var inte heller lönsamt i försöken.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down