Bekämpning av skadegörare i rödklöver

Ett försök viste att ett pyrethroid (Fastac) gav en bättre skörd än ett fosformedel med systemisk verkan (Perfekthion). Angreppen av skadegörare var dock små och skillnaderna inte statistiskt säkra.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down