Bekämpning av skadegörare i rödklöver

Tre danska försök visade att bekämpning av skadegörare gav merskördar i rödklöver. Det var dock bara i ett försök att merskörden var statistisk signifikant. Försöken behandlades med 0,2 l/ha Karate 3-5 gånger under blomningen.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down