Bekämpning av skadegörare i rödklöver

Sju försök visade att det inte var lönsamt att bekämpa klöverspetsvivlar och klöverbladvivlar i rödklöver trots en bra bekämpningseffekt.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down