Bekämpning av skadegörare i rödklöver

Fyra nya försök med bekämpning av skadegörare i rödklöver visar att olika bekämpningsstrategier med Biscaya har gett signifikanta merskördar i 3 av fyra försök. I två äldre försök fick man ingen signifikant merskörd av bekämpning med Mavrik eller Decis.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down