Bekämpning av skadegörare i vitklöver

Sex försök viste att klöverspetsvivlar bör bekämpas en eller två gånger i vitklöver. I ett försök med ett mycket tidigt och kraftigt angrepp gav den bästa bekämpningsstrategin en merskörd på 385%! Två preparat som skulle kunna användas i ekologisk odling hade tyvärr ingen effekt.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down