Bekämpning av skadegörare i vitklöver

Ett försök viste att det bland de vanligaste sorterna på marknaden av vitklöver inte fanns någon större skillnad i resistens mot klöverspetsvivlar. En sen putsning minskade antalet klöverspetsvivlar men tyvärr även skörden. Samodling av vitklöver med starkt doftande kryddor minskade inte angreppen av vitklöverspetsvivlar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down