Bekämpning av skadegörare i vitklöver

Tre försök viste att bekämpning av skadegörare i vitklöver gav en merskörd som dock inte var statistisk signifikant. Det systemiska fosformedlet Perfekthion gav lite bättre resultat än två pyrethroider (Fastac och Sumi-Alpha).


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down