Bekämpning av spillplantor av spannmål och gräsogräs i rörsvingel

Två försök visade att bekämpning av spillplantor och gräsogräs med Agil (+ additiv), Focus Ultra och Roundup Bio (+ additiv) kan ge stora skördeförluster i rörsvingel. Fusilade Max, Agil (- additiv), Topik 100 EC och Roundup Bio (- additiv) gav betydligt mindre skördeförluster.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down