Bekämpning av spillplantor av vårkorn och gräsogräs i rörsvingel

Två försök visade att Agil och Fusilade effektivt kan bekämpa spillplantor av vårkorn på hösten i rörsvingel. I ett försök med mycket vitgröe gav behandlingar med 0,1 l/ha Agil + 0,4 l/ha Isoblette, 0,2 l/ha Topik eller 0,2 l/ha Roundup Bio stora och statistisk signifikanta merskördar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down