Bekämpning av svampsjukdomar i ängssvingel

Tre försök visade att svampbekämpning i ängssvingel gav en merskörd som dock inte var statistisk signifikant. Angreppsnivån varierade mycket i försöken och bekämpning av svampsjukdomar är mest aktuell år med mycket nederbörd.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down