Bekämpning av svampsjukdomar i engelskt rajgräs

Två försök visade att svampbekämpning i engelskt rajgräs kan ge stora merskördar. I ett försök var det kraftiga angrepp av rost och i ett annat försök kraftiga angrepp av Drechslera siccans.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down