Bekämpning av svampsjukdomar i engelskt rajgräs

19 försök i två försöksserier viste att bekämpning av svampsjukdomar endast gav små och icke-signifikanta merskördar i engelskt rajgräs. Bekämpning av svampsjukdomar i engelskt rajgräs bör inte utföras rutinmässigt utan vid konstaterat behov.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down