Bekämpning av svampsjukdomar i höstraps 2003.

Preparat: Amistar, Rovral 75 WG, Sportak EW. Plan: OS15-425. 3 försök.
chevron-down