Bekämpning av svampsjukdomar i hundäxing

Mastigosporium muticum och sköldfläcksjuka kan fuktiga år ge stora skördeminskningar i hundäxing Ett försök visade att bekämpning av Mastigosporium muticum gav betydande merskördar. Amistar och Acanto hade en bra bekämpningseffekt.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down