Bekämpning av svampsjukdomar i rödsvingel

Ett försök visade att det kan vara nödvändigt att bekämpa kraftiga och tidiga angrepp av mjöldagg i rödsvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down