Bekämpning av svampsjukdomar i rörsvingel

Två försök visade att bekämpning av mjöldagg i rörsvingel inte gav någon statistisk signifikant merskörd. Strobilurinerna (Amistar och Acanto) gav sämst effekt mot mjöldagg av de utprovade preparaten.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down