Bekämpning av svampsjukdomar i timotej

Tre försök visade att svampbekämpning i timotej gav en merskörd på 1-10% beroende av medel och behandlingstidpunkt. Kombinationen av en tidig behandling med 0,75 kg/ha Acanto Prima och en sen behandling med 0,40 l/ha Proline gav högst skörd i alla tre försök.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down