Bekämpning av svampsjukdomar i timotej

Sju försök i timotej viste att bekämpning mot bladfläcksvampar med största sannolikhet är befogad om det före axgång lätt går att finna svampangrepp på de tre översta bladen.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down