Bekämpning av svampsjukdomar och gräsogräs i ängsgröe

Två försök med bekämpning av gräsogräs och svampsjukdomar i ängsgröe visade att 5 g/ha Monitor + 0,05 l/ha Hussar OD gav bäst bekämpning av kärrgröe utan att skada grödan väsentligt. Svampbekämpning gav endast en liten merskörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down