Bekämpning av svampsjukdomar och insekter i äldre timotejfrövallar

Ett försök i en äldre timotejfrövall visade att insektsbekämpning gav en merskörd på 5-9% medan bekämpning av svampsjukdomar gav en merskörd på –4-6%. De sena svampbehandlingarna gav bäst bekämpningseffekt men lägst merskörd!


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down