Bekämpning av svampsjukdomar samt blastdödning i vitklöver

Ett försök viste att svampbekämpning utan synliga angrepp inte är lönsamt i vitklöver. Blastdödning med Reglone, Metaxon eller Hussar gav inga merskördar jämfört med enbart strängläggning.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down