Bekämpning av svampsjukdomar, skadedjur och gräsogräs i rörsvingel.

Ett försök gav bara små merskördar vid bekämpning av sjukdomar och skadegörare i rörsvingel. Försöket indikerar att 0,15 l/ha Agil 100 EC och Primera Super kan användas mot gräsogräs och spillplantor på våren utan att skada rörsvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down