Bekämpning av svampsjukdomar, skadedjur och gräsogräs i rörsvingel

7 försök visade att svampbekämpning i sträckningsfasen gav en merskörd i rörsvingel. En bekämpning av skadegörare vid axgång gav också en merskörd. Det fanns dock inga statistisk signifikanta skillnader. Primera Super skadar inte rörsvingelen.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down