Bekämpning av svampsjukdomar, skadedjur och gräsogräs i rörsvingel.

Två försök visade att bekämpning av sjukdomar och skadegörare endast gav små merskördar i rörsvingel. Primera Super verkar inte skada rörsvingeln.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down