Bekämpning av vitgröe i rödsvingel

Två försök visade att 0,7 l/ha Atlantis OD i september gav en någorlunda effekt mot vitgröe utan att skada rödsvingeln. Atlantis har även effekt mot icke-herbicidresistent renkavle. Atlantis OD på våren, Kerb 500 SC och MaisTer gav oacceptabla skördeminskningar.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down