Bekämpning av vitgröe i rödsvingel höst och vår

Ett försök visade att 0,05 l/ha Hussar OD i september gav en bra effekt mot vitgröe i rödsvingel utan att skada grödan. 0,02 l/ha Hussar i september eller 2,0 l/ha Boxer i augusti gav inte en tillräcklig bra effekt mot vitgröe.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down