Bekämpning av vitgröe i rödsvingel.

Fyra försök i två försöksserier visade att Hussar OD på hösten eller våren gav en bra bekämpning av vitgröe i rödsvingel. Bekämpning på hösten gav större merskörd än bekämpning på våren men skillnaden var inte statistisk signifikant.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down