Bekämpning av vitgröe på våren i rödsvingel

Två försök viste att bekämpning av vitgröe med Select 240 EC på våren var en katastrof i rödsvingel. Hussar gav en någorlunda bekämpningseffekt av vitgröe men ofta även en skördeminskning.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down