Bekämpning för säkerhet

Svampbekämpning är i oljeväxter en fråga om säkerhet i odlingen. Nya medel finns men når inte Sverige.
chevron-down