Besvärliga jordloppor

När jordlopporna slår till gäller det att vara beredd med en kemisk bekämpning. Vid kraftiga angrepp är det inte givet att betat utsäde ger tillräckligt skydd. Egenproducerat utsäde av oljeväxter är en annan fråga som diskuteras i artikeln.
chevron-down