Besvärligt läge med neonikotinoider

Ett 2-årigt förbud mot neonikotinoider samlade inte tillräckligt många röster i vintras och beslutet vandrade vidare inom EU. I Sverige undersöks under 2013 hur bin som besöker vårrapsfält betade med neonikotinoider påverkas. EU borde invänta resultaten för att kunna fatta välgrundade beslut.
chevron-down