Betande får är ett bra alternativ till putsning i engelskt rajgräs

Ett försök visade att betande får kan vara ett alternativ till mekanisk putsning på hösten.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down