Betning av oljeväxtutsäde

Under fjolåret startades en ny försöksserie, OS-240,
där inverkan av olika betningsmedel både mot insekter
och utsädesburen smitta av främst svartfläcksjuka,
ska utvärderas. Samtidigt pågår med stöd från SFO
och SLF ett projekt där förekomst av utsädesburen
smitta i utsädespartier undersöks. Olika betningsmedels
effekt testas dessutom i växthusförsök.
chevron-down