Betning av våroljeväxter 1999.

1998 startades en ny försöksserie med betning av
våroljeväxtutsäde. Syftet med försöksserien är att
utvärdera olika betningsmedels effekt mot utsädesburen
smitta av svartfläcksjuka och markbunden
R h i z o c t o n i a , samt undersöka deras effekt mot
insektsskador av jordloppor. Den utsädesburna smittan
av svartfläcksjuka har dock varit obetydlig de båda
år serien pågått.
chevron-down