Betning eller pyretroider – det är frågan

Vad beror det på att odlarna i Mälardalen inte tycker att betningseffekten av våroljeväxtutsädet är tillräcklig? Är sprutning med pyretroider verkligen en lösning?
chevron-down