Betning mot jordloppor i vårraps

En behandlig med pyretroid, som komplettering till betning, är ett sätt att rädda extremt tunna och långsamt utvecklade bestånd från betydelsefulla angrepp av jordloppor. I normala bestånd med jämn uppkomst och snabb utveckling ger en tilläggsbehandlig med pyretroid inte någon säker skördeökning. Bekämpningströskeln 30 % angripen hjärtbladyta är ett bra riktvärde. Chinook har sämre effekt än andra ej registrerade neonikotinoider i långsamväxande bestånd. Däremot blir skillnaden betydligt mindre i bestånd vid god tillväxt. Detta visar att bestånden ska vara svaga om neonikotinoider effektivare än Chinook ska ge bättre resultat. Resultat från pilotstudier på SLU antyder att det kan ha utvecklats resistens hos jordlopporna mot pyretroider.
chevron-down