Betning mot linjordloppa 2002.

Återupptagandet av linodlingen har inneburit att vissa skadegörare som tidigare i stort sett varit borta under den tid som linodlingen låg nere, nu återigen börjat uppträda som skadegörare.
chevron-down