Betning mot linjordloppa

Sedan linodlingen tog fart för snart 20 år sedan har även gamla tiders skadegörare i lin kommit tillbaka. Den stora linjordloppan var vanlig på 40-talet för att sedan rödlistas av Artdatabanken när linodlingen försvann. Stora Linjordloppan gjorde dock en snabb comeback i början av 2000-talet. Rödlistningen ströks och kemisk bekämpning blev möjlig och inte minst nödvändig.
chevron-down